Naziv:

Lepet Krila d.o.o.

Adresa sjedišta:

Božidara Magovca 71

Zagreb, 10000

MBO:

05635357

OIB:

18534780648

Vlasnik:

Karmen Buneta

Temeljni kapital

2.654€ / 20.000HRK, uplaćen u cjelosti

Banka:

Hrvatska poštanska banka

IBAN:

HR1123900011101349119

error: 🚫