Tematske radionice su produbljivanje znanja

Tematske Radionice
Tematske Radionice

Zbog svoje strukture namijenjene osobama koje su savladale I ili oba stupnja Seminara Bio Terapije.

Program se odvija iskustveno kroz izabranu temu a sve vježbe se odvijaju u pratnji i prisustvu instruktorice.

Neovisno i zadanoj tematici moguće je umjesto odabrane teme na zajedničkim vježbama koristiti teme koje su vama aktualne.

Trajanje radionica pretežno je 3h, no ovisno o temi moguće su varijacije.

Cijena svake radionice navedena je na objavi

PRIJAVI SE