Seminar bio terapije vratit će Vas u vrijeme dok se još niste zaogrnuli plaštem bijega od samih sebe.

Dok ste živjeli bezbrižnost, sigurnost, spontanost, kontakt sa samim sobom i sa svojim osjećajima, usklađenost sa svojom prirodom.

Prisjetit ćete se kako bivati u sadašnjem trenutku.

Biti prisutan i budan bez bježanja u prošlost ili u budućnost.

Kako osluškivati svoje osjećaje, emocije, misli, riječi, uistinu ih razumjeti, prihvatiti i postupati u skladu s njima.

Naučit ćete kako se vratiti prirodnoj harmoniji vašega bića dovodeći u bliski kontakt naše tijelo, um i intuitivnost.

Ponovo ćete osvijestiti kako je to kada egzistiraju u skladu, kao jedno.

Saznat ćete kako u kontaktu sa samim sobom i sa svojom intuicijom osjetiti koje su to neosviještene traume i sjećanja koje uzrokuju i podržavaju u vašem tijelu neku bolest, fizički ili mentalni poremećaj, tešku emociju ili izazove kroz koje prolazite.

Naučit ćete kako prizvati i zadržati stanje u kojem su naš tjelesni sustav i intuicija savršeno usklađeni dok se među njima sasvim prirodno i spontano izmjenjuju informacije.

Prisjetit ćete se kako otkriti gdje se skrivaju vaše potisnute tame, kako ih prepoznati i imenovati, a onda i otpustiti iz tijela na brz, lagan i meditativan način.

Naučit ćete kako se povezati sa samim sobom, ali i kako takav isti kontakt ostvariti sa drugom osobom.

Po izboru, seminar se odvija privatno ili grupno, u trajanju dva dana.

Od 9-17h s pauzom za ručak.

Više informacija prilikom konzultacija

Cijena

500€

Želiš znati tko će te podučavati ?

UPOZNAJ ME