Seminar BioTerapije

Seminar Bio Terapije Na seminaru Bio terapije vratit ćete se u vrijeme dok se još niste zaogrnuli plaštem bijega od samih sebe. Dok ste još živjeli bezbrižnost, sigurnost, spontanost, kontakt …