Seminar BioTerapije

Seminar Bio Terapije

Na seminaru Bio terapije vratit ćete se u vrijeme dok se još niste zaogrnuli plaštem bijega od samih sebe.

Dok ste još živjeli bezbrižnost, sigurnost, spontanost, kontakt sa samim sobom i sa svojim osjećajima, i usklađenost sa svojom prirodom.

Prisjetit ćete se kako bivati u sadašnjem trenutku.

Biti prisutan i budan bez bježanja u prošlost ili u budućnost.

Kako osluškivati svoje osjećaje, emocije, misli, riječi, uistinu ih razumjeti, prihvatiti i postupati u skladu s njima.

Sjetiti ćete se kako opet živjeti balans

Naučit ćete kako se vratiti prirodnoj harmoniji vašega bića dovodeći u bliski kontakt vaše tijelo, um i intuitivnost.

Ponovo ćete osvijestiti kako je to kada sve vaše egzistira u skladu, kao jedno.

Usklađenost će postati lakoća

Naučit ćete kako prizvati i zadržati stanje u kojem su vaš tjelesni sustav i intuicija savršeno usklađeni dok se među njima sasvim prirodno i spontano izmjenjuju informacije.

Saznat ćete kako u kontaktu sa samim sobom i sa svojom intuicijom osjetiti koje su to neosviještene traume i sjećanja koje uzrokuju i podržavaju u vašem tijelu neku bolest, fizički ili mentalni poremećaj, tešku emociju ili izazove kroz koje prolazite.

Prisjetit ćete se kako otkriti gdje se skrivaju vaše potisnute tame, kako ih prepoznati i imenovati, a onda i otpustiti iz tijela na brz, lagan i meditativan način.

U osobnoj jasnoći iscjeljivanje drugih postaje lakoća

Naučit ćete kako se povezati sa samim sobom, ali i kako takav isti kontakt ostvariti sa drugom osobom.

Više o Seminaru Bio Terapije

Na seminar je potrebno prijaviti se a prilikom prijave dogovaramo detalje oko vremena za ručak i odmor, kao i vrijeme pauze

Datum održavanja Seminara je

subota, 15.04.2023.
nedjelja, 16.04.2023

Vrijeme održavanja: 

9-17h,

s pauzom za ručak u vrijeme  koje dogovorimo

i 2 pauze za kratak predah

Više informacija prilikom konzultacija

PRIJAVI SE